Tijekom trajanja naših događaja, naš tim te službeni fotografi i snimatelji bit će prisutni kako bi zabilježili trenutke s događanja. Molimo sudionike da budu svjesni da se fotografiranje, video i audio snimanje može odvijati tijekom cijelog događaja.

Snimljeni materijal može se koristiti u promotivne svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na, objavljivanje na našim web stranicama, društvenim mrežama i u digitalnim materijalima. Sudjelovanjem na konferenciji dajete nam pravo da koristimo te materijale bez traženja dodatnog odobrenja.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zabrinutosti vezano za ovo, ili ne želite da vaš lik bude zabilježen, molimo vas da se obratite našim organizatorima ili putem e-maila na [email protected].

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji!